ISSN 1509–9873

Redakcja | Editorial Board

Redakcja (Editorial Board):
Norbert Kasparek (redaktor naczelny), Andrzej Korytko (zastępca redaktora naczelnego), Irena Makarczyk (zastępca redaktora naczelnego), Miron Wolny (zastępca redaktora naczelnego), Radosław Gross (sekretarz)

Redaktorzy tematyczni (Section Editors):
Sławomir Augusiewicz, Barbara Krysztopa-Czupryńska, Miron Wolny

Redaktorzy językowi (Language Editors):
Danuta Jamiołkowska, Elżbieta Pietraszkiewicz

Adres, telefon, fax, e-mail:
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel./fax 089-527-36-12, tel. 089-524-64-35
e-mail: echaprzeszlosci@wp.pl

Półrocznik (Semi-Annual)

Tematyka: historia Polski i powszechna, archiwistyka

Artykuły w języku: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i rosyjskim.

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa.

Regulamin czsopisma w wersji PDF