Echa Przeszłości

Czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISSN 1509-9873

Rada Naukowa | Scientific Board

Stanisław Achremczyk (Olsztyn),

Udo Arnold (Bad Munstereifel),

Daniel Beauvois (Paryż),

Grzegorz Białuński (Olsztyn),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Stefan Hartmann (Berlin),

Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew (Olsztyn),

Janusz Jasiński (Olsztyn),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek  (Olsztyn),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn)

Bohdan Ryszewski (Olsztyn),

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn)