Echa Przeszłości

Czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISSN 1509-9873

Rada Naukowa | Scientific Board

Udo Arnold (Bad Munstereifel),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Rodney John Lokaj (Enna),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn),

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Aleš Zářický (Ostrawa)