ISSN 1509–9873

Rada Naukowa | Scientific Board

Udo Arnold (Bad Münstereifel),

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn),

Alla Atamanenko (Ostróg),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Rafał Dobek (Poznań),

Volodymyr Dolinovskyi (Lwów),

Sylwia Galij-Skarbińska (Toruń),

Włodzimierz Włodzimierowicz Gałyga (Kaliningrad),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Lucyna Harc (Wrocław),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Anatolij Kibysz (Sankt Petersburg),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Rodney John Lokaj (Enna),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Aram Anatoliewicz Narinjan (Kaliningrad),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Wojciech Polak (Toruń),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn),

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Krzysztof Ślusarek (Kraków),

Yaryna Turchyn (Lwów),

Tatyana Voronich (Mińsk),

Aleš Zářický (Ostrawa)