Echa Przeszłości

Czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISSN 1509-9873

Rada Naukowa | Scientific Board

Udo Arnold (Bad Munstereifel),

Grzegorz Białuński (Olsztyn),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Rodney John Lokaj (Enna),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek  (Olsztyn),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn)

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn)