ISSN 1509–9873

Rada Naukowa | Scientific Board

Udo Arnold (Bad Münstereifel),

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn),

Alla Atamanenko (Ostróg),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Sorin Liviu Damean (Rumunia)

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Rafał Dobek (Poznań),

Volodymyr Dolinovskyi (Lwów),

Sylwia Galij-Skarbińska (Toruń),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Lucyna Harc (Wrocław),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Warszawa),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Rodney John Lokaj (Enna),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Agata Barzycka-Paździor (Kraków)

Wojciech Polak (Toruń),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn),

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Krzysztof Ślusarek (Kraków),

Yaryna Turchyn (Lwów),

Aleš Zářický (Ostrawa)

Rafał Żytyniec (Ełk)