Echa Przeszłości

Czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISSN 1509-9873

Rada Naukowa | Scientific Board

Udo Arnold (Bad Munstereifel),

Teresa Astramowicz-Leyk (Olsztyn),

Wiesław Caban – przewodniczący (Kielce),

Piotr Daszkiewicz (Paryż),

Rafał Dobek (Poznań),

Volodymyr Dolinovskyi (Lwów),

Włodzimierz Włodzimierowicz Gałyga (Kaliningrad),

Witold Gieszczyński (Olsztyn),

Rodney John Lokaj (Enna),

Roman Jurkowski (Olsztyn),

Norbert Kasparek (Olsztyn),

Anatolij Kibysz (Sankt Petersburg),

Wołodymyr Komar (Iwano-Frankowsk),

Daniel Koreś (Wrocław),

Andrzej Korytko (Olsztyn),

Aleksandr Kraucewicz (Grodno),

Igor Krywoszeja (Humań),

Mirosław Lenart (Opole),

Kazimierz Łatak (Warszawa),

Rimantas Miknys (Wilno),

Aram Anatoliewicz Narinjan (Kaliningrad),

Dariusz Nawrot (Katowice),

Alvydas Nikžentaitis (Wilno),

Jens E. Olesen (Greifswald),

Virgilijus Pugačiauskas (Wilno),

Gianpaolo Romanato (Padwa),

Dariusz Radziwiłłowicz (Olsztyn),

Tomasz Strzeżek (Olsztyn),

Andrzej Szmyt (Olsztyn),

Krzysztof Ślusarek (Kraków),

Yaryna Turchyn (Lwów),

Aleš Zářický (Ostrawa)